Bk One / Toki Wright Poster

11x17 Album art poster.